Disclaimer

Algemeen
Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft Rodent Supplies Whoopie een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Rodent Supplies Whoopie. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rodent Supplies Whoopie. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
De op deze website getoonde informatie wordt door Rodent Supplies Whoopie met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 21% of 9% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.
De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Rodent Supplies Whoopie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Aansprakelijkheid
Rodent Supplies Whoopie is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
Rodent Supplies Whoopie behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze webshop.
 
Beperking aansprakelijkheid
Rodent Supplies Whoopie besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. Rodent Supplies Whoopie is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden.
Alle getoonde afbeeldingen geven zo goed mogelijk het te kopen product weer, maar kunnen afwijken van de werkelijkheid. Uit getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.
U kunt aan de inhoud van deze webshop geen rechten ontlenen. Uiteraard zal Rodent Supplies Whoopie een fout of onjuistheid in deze webshop zo snel mogelijk herstellen.
Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd.